Rapport påvisar att billigare el för hushåll är möjlig

2 ekonomer har kommit ut med en rapport där de säger att alla hushåll kan få billigare el om elbolagen börjar ta betalt för timme istället. Den billigare elen skapas genom att hushåll kan använda mycket el när kostnaden för el är lågt och använda lite el när kostnaden för el är mer, det är än så länge inte möjligt att bli debiterad för en timkostnad av el. Ekonomerna kommer fram till att den stora anledningen till att detta upplägg inte finns idag är för att elbolagen skulle förlora för mycket på det.

Ladda ner rapporten här.

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2011 Billigare EL